สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1. วันลากิจ และลาพักร้อน 10 วัน/ปี
  2. ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 1,500 บาท/วัน เฉพาะผู้ป่วยนอก หรือ OPD
  3. วันลารับปริญญา 1 วัน
  4. เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ของบริษัทได้ฟรี
  5. ประกันสังคม
  6. ลาป่วยตามกฏหมายแรงงาน
  7. วันหยุดตามวันหยุดธนาคาร ยกเว้นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร