QA Automated Testing as a Service

เราให้บริการทดสอบระบบของคุณด้วยหลักการ Automated Testing ในรูปแบบ Pay-Per-Test หรือ คิดค่าบริการตามจำนวนเทสสคริปท์ที่เขียนจริง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ


หมดปัญหา QA เขียน Automated Test ไม่เป็น วิเคราะห์ระบบไม่ได้ หรือค่าจ้างราคาสูง ด้วยบริการทดสอบระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของบริการได้เอง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่จ่ายน้อยลง

iconhive-05

เปลี่ยนจาก Manual Test เป็น Automated Test

ลดการเทสซ้ำๆด้วย Automated Test โดยเรามีทีม QA Consultant ที่มีประสบการณ์ และพร้อมจะให้คำปรึกษา และปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการทดสอบระบบจากแบบ Manual เป็นแบบ Automated

iconhive-06

ประหยัดกว่าเพราะคุณจ่ายเท่าที่เทสจริง

คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เอง คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะเมื่อมีงานส่งให้กับทีม และจ่ายแค่ส่วนของคนที่ทำงานจริงเท่านั้น ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

iconhive-07

ไม่ต้องเสียเวลาสร้างทีมQA เรามีทีมคุณภาพพร้อมบริการคุณ

หากคุณมองหา หรือต้องการจะจ้าง QA เรามีทีม QA ที่พร้อมรอรับ Requirements จากคุณ

Testing Solutions

เราทดสอบ และให้คำปรึกษาแนวทางการทดสอบซอฟต์แวร์ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Outsourced Testing Service

QA Hive เราให้บริการทดสอบระบบของคุณ โดยที่คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เอง คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะเมื่อมีงานส่งให้กับทีม และจ่ายแค่ส่วนของคนที่ทำงานจริงเท่านั้น ส่งผลให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย กำลังคน และเวลา งานของคุณจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

Consult & Training

QA Hive สร้าง และฝึกฝนให้ทีม QA ของคุณสามารถใช้ Automated Test Framework โดยเน้นปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ ซอฟ์ทแวร์ และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราเน้นให้ทีมของคุณสามารถฝึกฝนและนำไปใช้งานได้จริง

หมดปัญหากวนใจ มั่นใจในคุณภาพ