ขั้นตอนการสอบถามปัญหาการใช้ Robot Framework Library ต่างๆ

Support CommunitiesCategory: Anything Automated Testingขั้นตอนการสอบถามปัญหาการใช้ Robot Framework Library ต่างๆ
P'Art Staff asked 12 months ago
P'Art Staff replied 12 months ago

1. ลงทะเบียน และล็อคอินเข้าสู่ระบบ
2. สร้างคำถามโดยระบุ หัวข้อ และรายละเอียด
3. เลือก Category ที่เกี่ยวข้อง
4. ใส่ Tag ที่เกี่ยวข้อง