ขั้นตอนการสอบถามปัญหาการใช้ Robot Framework Library ต่างๆ

Support CommunitiesCategory: Anything Automated Testingขั้นตอนการสอบถามปัญหาการใช้ Robot Framework Library ต่างๆ
P'Art Staff asked 8 months ago
P'Art Staff replied 8 months ago

1. ลงทะเบียน และล็อคอินเข้าสู่ระบบ
2. สร้างคำถามโดยระบุ หัวข้อ และรายละเอียด
3. เลือก Category ที่เกี่ยวข้อง
4. ใส่ Tag ที่เกี่ยวข้อง