เส้นทางการเรียนรู้

Automated Web Testing ด้วย Robot framework

เรียนรู้การทดสอบ Web Application อย่างง่าย และรวดเร็วที่สุด ด้วย Robot Framework และ Selenium web driver ในแทร็กนี้จะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงตัวอย่างการนำใช้งานจริง โดยคุณจะได้สัมผัสกับ test framework opensource ยอดนิยมอย่าง Robot Framework ใช้งานร่วมกับ Selenium web driver ในการทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นเส้นทางนี้ พัฒนาทักษะ Automated Testing ของคุณ สู่การเป็น Automated Tester ที่มีความมั่นใจ
Automated Web Testing ด้วย Robot framework

มีผู้ลงทะเบียนเรียนแล้วกว่า 400 คน

Web Automated Test ด้วย Robot Framework เบื้องต้น
1

ปูพื้นฐานตั้งแต่การติดตั้ง Robot Framework และ Selenium Web Driver ทำความเข้าใจกับ Variables, Keyword และ Web element locator ไปจนถึงการทดสอบกับ Web eCommerce ยอดนิยม อย่าง Lazada

3 ชั่วโมง 9 นาที

4,500 บาท

Web Automated Test ด้วย Robot Framework ระดับกลาง
2
การจัดเก็บ Test Script ให้ปลอดภัยบน Git, เพิ่มประสิทธีภาพ ด้วย Resource file และ Page Object
เจาะลึก Selenium Selector และ conditional statement รวมไปถึงเทคนิคต่างๆอีกมากมาย

3 ชั่วโมง 2 นาที

4,500 บาท