Online Course

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญจริง

ประหยัดกว่า

Robot Framework & Web testing


Web Automated Test ด้วย Robot Framework เบื้องต้น

เรียนรู้ การทดสอบ Web Application อย่างง่าย และรวดเร็วที่สุด ด้วย Robot Framework และ Selenium web driver โดยคอร์สนี้จะเป็นคอร์สปูพื้นฐานเบื้องต้นให้สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการโปรแกรมมิ่งมาก่อน…

Web Automated Test ด้วย Robot Framework ระดับกลาง

เรียนรู้ การทดสอบ Web Application ระดับกลาง ด้วย Robot Framework และ Selenium web driver โดยคอร์สนี้จะเป็นคอร์สระดับกลาง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการจัดการ Test Script ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น …