เทสเว็บ เร็วกว่า ง่ายกว่า เสถียรกว่า ด้วย Robot Framework Puppeteer

ช่วงนี้หากใครตามข่าวสารการทำ automate test โดยเฉพาะการเทส Web Application น่าจะเคยได้ยิน เทส framework ตัวใหม่ๆ อย่าง cypress หรือ Katalon กันมาบ้าง โดยหลายเจ้าพยายามแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของการเทส Web Application   ทำไม Selenium ไม่เสถียร Selenium ใช้งาน Web driver เป็นหลัก ปัญหานี้ทำให้ ผู้ใช้งานต้องคอยมาอัพเดท Web driver อยู่บ่อยๆ หากลืม เทสอาจรันไม่ได้ ใครใช้ Chrome...