ปกติเวลาที่เราเลือกซื้อหนังสือ สิ่งแรกที่เราใช้เพื่อตัดสินใจจะหยิบหนังสือมาอ่านก็คือ ชื่อหนังสือ ใช่ไหมครับ แน่นอนมันเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่า หนังสือเล่มนี้จะบอกอะไรกับเรา ถ้าเราอ่านหน้าปกแล้วไม่เข้าใจว่าหนังสือพยายามจะสื่อสารอะไรกับเรา หรือเมื่ออ่านข้างในแล้วหน้าปกกับเนื้อหาไปกันคนละทาง เราคงไม่ซื้อเป็นแน่แท้

เช่นเดียวกับการตั้งชื่อ test case หรือ test script ครับ เราจำเป็นต้องตั้งให้สื่อความหมาย ให้คนที่มาอ่านเข้าใจถึงจุดประสงค์ของเรา ว่าต้องการทดสอบอะไรให้ชัดเจน

แล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าชัดเจนล่ะ

สำหรับบทความนี้ผมขออ้างอิงรูปแบบของ Robot Framework ละกันนะครับ โดยจะแบ่ง หลักๆเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ Test Suite และ Test Case

การตั้งชื่อ Test Suite

 • ชื่อ Test Suite ควรสื่อถึง module ที่เราต้องการจะเทส เช่น Authentication, Registration, Purchase product
 • หาก Test Suite มีจำนวน เทสค่อนข้างมาก เราสามารถจะแบ่งเป็น Test Suite ย่อยๆได้ครับ
  • Invalid Registration
  • Invalid Purchase product
  • VIP User Purchase product
  • Admin Authentication

การตั้งชื่อ Test Case

เนื่องจากรูปแบบการตั้งชื่อ Test Case มีค่อนข้างหลายหลายมาก แต่เพื่อความเป็นระเบียบเดียวกัน Admin แนะนำว่า ทีมควรเลือกใช้มาตรฐานเดียวกันในการตั้งชื่อ Test Case ครับ โดยคราวนี้จะขอเสนอซัก 2 แบบนะครับ

 1. ใคร, ทำอะไร และ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ควรสื่อถึง 3 สิ่งนี้ให้ชัดเจน
  • รูปแบบ
   <ใคร> <ทำอะไร> should <ผลลัพธ์>
  • ใครเป็นคนใช้งาน เช่น User, Admin, VIP User, Annonymous User
  • ทำอะไร และตัวแปรสำคัญ เช่น
   • Login with valid username and password
   • Register with valid data
   • Purchase valid product
  • ผลที่เกิดควรเป็นอะไร เช่น
   • Success
   • Failed
   • Show Error popup
  • ตัวอย่าง
   • User login with valid username and password should success
   • ใคร: User
   • ทำอะไร: login with valid username and password
   • ผลลัพธ์: success
  • สำหรับผลลัพธ์ เราก็สามารถทำให้เฉพาะเจาะจงได้อีก เช่น
   • User login with valid username and password should redirect to a user profile page
  • เราสามารถลดรูปได้ในกรณีที่มีส่วน Test Case Name ซ้ำซ้อนกับ Test Suite
   • ส่วนที่เราลดรูปได้มีทั้งในส่วน ใคร และ ผลลัพธ์
   • ตัวอย่าง Admin login with valid username and password should success
    • Test Suite name เราจะเพิ่มในส่วนของ User และ Expected Result เข้าไป
     Success Admin login
    • Test Case name ลดแล้วจะเป็น:
     With valid username and password
 2. Expected Behaviour หรือ ตั้งชื่อจากพฤติกรรมที่คาดหวังไว้
  • รูปแบบ
   Should <Expected Behaviour> <Conjunction> <state under test>
  • Example
   • Should fail to withdraw money from invalid account

สิ่งที่ควรระวังในการตั้งชื่อ Test Case

 • อย่าใส่สิ่งที่เป็น Technical เข้าไปในชื่อนะครับ เพราะจะทำให้ QA คนอื่นสับสนได้ง่ายๆ
 • อย่าเอา Test Step มาใช้เป็น Test Case ครับ
  • เช่น Click ที่ link นี้ แล้วกดปุ่มตกลง แบบนี้เราควรหาคำจำกัดความที่ ลูกค้า หรือ BA ก็เข้าใจได้ มาใช้แทนดีกว่าครับ
 • ใช้ศัพท์ย่อในทีมได้ แต่ต้องเป็นศัพท์ที่ลูกค้า QA Dev และ BA เข้าใจตรงกันนะครับ

ถ้าอ่านชื่อหนังสือแล้วเข้าใจยาก
ใครจะอยากหยิบหนังสือมาอ่านต่อล่ะ
จริงไหมครับ

References:

สนใจเรียนรู้แบบเจาะลึก

Robot Framework Selenium

Web Automated Test ด้วย

Robot Framework และ Selenium 6

Previous articleไม่มี Web browser เปิดขึ้นมาให้กวนใจ เมื่อรันเทสด้วย Chrome Headless Mode
Next articleจัดกลุ่ม Selenium Keyword ให้เป็น Page Object กัน