เนื่องจาก Test library ยุคใหม่จะไม่ได้ใช้แนวคิดการรันเทสอย่างการขยายขนาดหน้าจอให้เต็มจอ แต่จะเป็นการใช้งาน View Port ในการแสดงผล

แล้ว View Port คือ อะไรล่ะ ? มันก็คือ การกำหนด การแสดงผลของหน้าจอ โดยไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของ browser นั่นเองครับ

จากรูปด้านบนเป็นตัวอย่างของการกำหนด View Port ในขนาดต่างๆกัน
รูปฝั่งขวาเรากำหนด View Port เหลือแค่ 200 px จะเห็นขอบเขตการแสดงผลถูกลดลง ถึงแม้ขนาดของ Browser จะยังเป็นแบบเต็มจอก็ตาม

ข้อดีของ View Port

View Port จะถูกกำหนดการแสดงผลตายตัว จาก Test Script เอง ไม่ถูกจำกัดด้วย ขนาดของหน้าจอของเครื่องที่ใช้ในการรันเทส ทำให้ไม่ว่าเราจะรันเทสบนเครื่องไหนๆก็ตาม ก็จะได้ขนาดหน้าจอที่คงที่เหมือนเดิมเสมอนั่นเอง

ลองนึกภาพ Notebook เรา screen size อาจจะอยู่ที่ 1366×768 แต่ PC ตั้งโต็ะอาจมีความละเอียดสูงกว่าหลายเท่า ทำให้การแสดงผลแตกต่างกัน ทำให้ Test script ของเรารันไม่ผ่านในบางเครื่องนั่นเอง

การใช้งาน View Port

กำหนด View Port จากการเปิด Browser


${options} =   Create dictionary  width=${200}  height=${300}
Open browser  http://127.0.0.1:7272  browser=pwchrome  options=${options}

กำหนด View Port เฉพาะหน้าเพจนั้นๆ


# Set View Port Size keyword width 200px height: 300px
Set View Port Size  200  300

Previous articleRobot Framework 4.0 มาแล้ว
Next articleSpeed Up Appium ด้วย Reset Strategies