เสริมความเชื่อมั่นด้วย Visual Testing กับ Robot Framework Puppeteer Percy

Visual testing คือ เทคนิคการทำ automated process การยืนยันความถูกต้องของ การเปลี่ยนแปลงหน้า UI เช่น มีการอัพเดทหน้า Home page จาก version 1.1 เป็น 1.2 มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อเมนูต่างๆนั่นเอง

แก้ปัญหา Selenium Flaky Test หน้า loading ด้วย Robot Framework Puppeteer

หนึ่งในเหตุผลที่ Selenium Test Script ไม่เสถียร เกิดจาก animation บางอย่างมีความเร็วสูงมาก และไม่สามารถตรวจจับจาก Function Synchronous ได้ วิธีที่เราจัดการกับ Loading Screen ใน Selenium คือเรามักใช้ Wait Until Element... ส่วนนี้เองที่เป็นต้นเหตุของการทดสอบที่ไม่เสถียร   ตัวอย่าง flaky test ลองนึกภาพที่คุณมี Form ที่ต้องกดปุ่มเพื่อ...

เทสเว็บ เร็วกว่า ง่ายกว่า เสถียรกว่า ด้วย Robot Framework Puppeteer

ช่วงนี้หากใครตามข่าวสารการทำ automate test โดยเฉพาะการเทส Web Application น่าจะเคยได้ยิน เทส framework ตัวใหม่ๆ อย่าง cypress หรือ Katalon กันมาบ้าง โดยหลายเจ้าพยายามแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของการเทส Web Application   ทำไม Selenium ไม่เสถียร Selenium ใช้งาน Web driver...

ดึงข้อมูลที่ซับซ้อนมาตรวจสอบด้วย Regular Expression

เนื่องจากมีเพื่อนๆ Inbox มาถามเกี่ยวกับการดึงค่าเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บางครั้งรูปแบบของข้อมูลไม่ได้มาในแบบที่พร้อมใช้งานได้เลย แต่จำเป็นต้องทำการปรับข้อมูลก่อน เช่น ราคาสินค้า 1,000.00 บาท โดยเราอาจจำเป็นต้องนำราคาสินค้าไปคำนวนต่อ เป็นเหตุให้เราต้องทำการแปลงข้อมูลก่อนนั่นเอง   Regular Expression คืออะไร สรุปง่ายๆก็คือ ตัวช่วยการค้นหาข้อมูลจากกลุ่มคำที่มีความซับซ้อนสูง โดย Regular Expression จะมีเครื่องมือคัดกรองที่ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพเป็นตัวช่วยนั่นเอง ตัวอย่าง เรามี text ที่เก็บค่าราคาสินค้า "สินค้า หูฟัง v1...

จะดีแค่ไหนถ้าเราแจ้งเตือน Test Fail บน Slack ได้

เนื่องจากช่วงนี้ทุกคนคงต้อง Work from home จากปัญหา COVID-19 สำหรับ Blog นี้เลยจะมาพูดคุยเรื่องการนำ Slack Chat application สำหรับทำงานชื่อดัง มาใช้ร่วมกันกับ Jenkins ครับ โดยปกติ Jenkins เมื่อรันเทสเสร็จ แน่นอนว่าเราสนใจที่อยากจะรู้ได้ผลลัพธ์ของการรันเช่น Build success หรือ fail และแน่นอน...