การ Build Java Project บน Jenkins น่าจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้ว เพราะว่า Jenkins เอง Implement ด้วยภาษา Java เลยทำให้การทำงานต่างๆจะ support java เสมอ ซึ่งการใช้งานก็ทำได้ง่ายมากๆ เพียงแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั่นเอง

Install maven tools

เราสามารถสั่งให้ Jenkins ติดตั้ง maven ให้อัตโนมัติได้เลย ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ

 1. ไปที่ Manage Jenkins –> Global Tool Configuration

2. เลือก Maven installations –> Add Maven

3. ตั้งชื่อ Maven tool และเลือก version ได้เลยครับ

4. อย่าลืม Save ด้วยนะ

Config Pipeline script

 1. สร้าง Pipeline Job ได้ไปที่ New Item แล้วเลือกประเภทโปรเจคเป็น Pipeline

2. Copy ตัวอย่าง Code นี้ไปแปะใน Pipeline Script ได้เลย


pipeline {
  agent any

  tools {
    maven "M3"
  }

  stages {
    stage('Build') {
      steps {
        git 'https://github.com/jglick/simple-maven-project-with-tests.git'
        bat "mvn -Dmaven.test.failure.ignore=true clean package"
      }

      post {
        success {
          junit '**/target/surefire-reports/TEST-*.xml'
          archiveArtifacts 'target/*.jar'
        }
      }
    }
  }
}

3. Save แล้วสั่งรัน Build ได้เลย

อธิบาย Pipeline Code

 1. tools { maven “M3” }
  เป็นการสั่งให้ Jenkins ทำการติดตั้ง Maven M3 ที่เรากำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยถ้าเครื่องยังไม่ได้ติดตั้ง Jenkins จะ install ให้จาก internet ครับ

 2. git ‘https://github.com/jglick/simple-maven-project-with-tests.git’
  ใช้ Git clone source code จาก Github

 3. bat “mvn -Dmaven.test.failure.ignore=true clean package”
  รัน command maven ในการสร้าง package

 4. junit ‘**/target/surefire-reports/TEST-*.xml’
  ทำการอ่าน junit test result ที่ได้จากการรัน package

 5. archiveArtifacts ‘target/*.jar’
  จัดเก็บ jar file ที่ได้จากการรัน package

วิธีนี้นำไปประยุตร์ใช้กับ Java Gradle Project ก็ได้นะครับ เพราะ Tool configuration ก็รองรับ Gradle เช่นกัน เพียงแค่เปลี่ยน Tool และ command ที่ใช้ Build package เท่านั้นเอง

สนใจเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มเติมด้านล่างเลย

CI & CD ด้วย Jenkins Pipeline

เรียนคอร์ส Jenkins Online ก่อนใคร

จาก 3,000 ลดเหลือ 2,499 บาทเท่านั้น!!!

Previous articleวิธีเช็คค่า None ใน Robot Framework
Next article2 ขั้นตอน Build .net core project ด้วย Jenkins